Binära optioner

Lär dig tjäna pengar på binära optioner
och hitta den bästa mäklaren för dig.

Binära optioner är en sorts option där utmaningen är att förutse om en aktiekurs, ett index eller någon annan tillgång kommer att befinna över en viss kursnivå vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden.

Binära optioner är kända under flera olika namn, såsom digitala optioner, fixed return options (FRO), över/under-optioner och all eller inget-optioner (termen digitala optioner används huvudsakligen för binära optioner som rör valuta- eller räntemarknaden).

På Nasdaq OMX används produktnamnet OverUnder (ÖverUnder) för handeln med binära optioner. Man köper en över-option om man tror att kursen ska sluta över en viss nivå, och en under-option om man tror att kursen ska sluta under en viss nivå.

På American Stock Exchange används termen Fixed Return Options (FRO).

Hur tjänar jag pengar på en binär option?

Om man får rätt i sin förutsägelse erhåller man en viss förutbestämd summa pengar eller någon viss förutbestämd tillgång per option. Om man får fel erhåller man inte någon ersättning alls. Optionen blir alltid värdelös på förfallodagen, så till skillnad från till exempel en aktie kan man inte spara sin option för framtida bruk.

Binära optioner kallas binära optioner eftersom man antingen får fullt betalt eller förlorar allt på en binär option. Det finns alltså bara två olika lägen.

Det värsta som kan hända när man köpt en binär option är att den blir värdelös. Det går inte att förlora mer pengar än vad man köpt optioner för.

Bland privatpersoner är det normala att man köper binära optioner, men större investerare kan även ställa ut (sälja) optioner.

Handla binära optioner

Lär dig om att handla med binära optioner

Lär dig mer

Mäklare

Jämför olika mäklare av binära optioner

Jämför mäklare

Bonusar

Vad betyder bonusar på binära optioner?

Förstå bonusar

Europeisk stil eller amerikansk stil – vad gäller för binära optioner?

I finansvärlden talar man om optioner av europeisk stil och optioner av amerikansk stil. (Det finns även andra sorters optioner, inklusive hybrider mellan den europeiska och den amerikanska stilen, men de är ovanligare.)

Binära optioner är normalt av europeisk stil, vilket innebär att de bara kan verkställas på förfallodagen. Optioner av amerikansk stil går däremot att verkställa när som helst fram till och med förfallodagen. Binära optioner av amerikansk stil existerar, men är betydligt ovanligare än binära optioner av europeisk stil. Binära optioner av amerikansk stil kallas vanligen one-touch options.

Tidsramar

Det finns ingenting som hindrar att binära optioner ställs ut på lång tid, men kort tid är betydligt vanligare. Utgångstiden ligger ibland så nära som 60 sekunder efter köpet.

Exempel på vanliga tidsramar för binära optioner:

 • 30 sekunder
 • 60 sekunder
 • 30 minuter
 • 1 timme
 • Börsens stängning samma dag

Vilka är de vanligaste binära optionerna?

De allra flesta idag existerande optioner ingår i någon av dessa två kategorier:

 • Cash-or-nothing

Cash-or-nothing (kontanter eller ingenting) är en binär option där du får en viss förutbestämd summa pengar om du har rätt i din förutsägelse. Optioner av typen cash-or-nothing är populära bland investerare som i förväg vill veta både exakt hur mycket de kan förlora och exakt hur mycket de kan vinna.

Exempel:

Du köper en option av typen cash-or-nothing som är kopplad till värdet på en aktie i bolaget YYY. Avtalet säger att du ska få $1 000 i ersättning om YYY-aktien är värd minst $100 när American Stock Exchange stänger idag, den 15 april.

Detta innebär att du redan vid köpetillfället vet att du vid stängningsdags den 15 april antingen kommer att förlora kostnaden för att köpa optionen eller få ta emot $1 000 i ersättning. Detta är de enda scenarion som kan inträffa. Inga andra belopp eller datum kan komma på fråga. Nästan alla binära optioner är av denna typ.

 • Asset-or-nothing

Asset-or-nothing (tillgång eller ingenting) är en option där den ersättning du erhåller  är kopplad till värdet på en viss tillgång. Den tillgång det rör sig om är normalt det underliggande värdepappret. Binära optioner av denna typ är mycket ovanliga.

Varför inte köpa aktier direkt istället för att satsa på binära optioner?

aktier vs binära optioner

En av anledningarna till att binära optioner har blivit så populära är att de kan ge stor utdelning på små kursrörelser. Det spelar ingen roll hur mycket ett värdepapper rör sig. Man får samma utdelning oavsett om en aktie går upp 0.1%, 1 % eller 10%.

Låt oss till exempel ponera att du är intresserade av att köpa en binär option där det underliggande värdepappret är en aktie som idag handlas till 50kr. Du tror att aktien kommer ha ett högre värde när American Stock Exchange stänger den 15 april.

Du tar en stor risk, men har samtidigt chans att gå plus betydligt mer än om du istället hade investerat direkt i aktien.

Exempel:

 • Du köper en option för 100 kr hos en mäklare som ger dig 89% avkastning om optionen mognar i pengarna. Aktien går upp 1% i värde innan marknaden stänger den 15 april. Detta innebär att optionen mognar i pengarna. Du tjänar 89 kr på affären
 • Du köper 2 aktier idag för 50kr styck, totalt 100 kr. Aktien går upp 1% i värde. Vid dagens sluts är aktiernas värde 101 kr. Du har tjänat 1 kr på affären

Värt att tänka på är dock att en binär option är just binär, det vill säga antingen eller.

 • Du köper en option för 100 kr. Den 15 april har den underliggande aktien gått ner 1% i värde. Option är värdelös och du förlorar de 100 kr du köpt den för.
 • Du köper 2 aktier idag för 50kr styck, totalt 100 kr. Aktien går ner 1% i värde. Aktierna är värda 99 kr och du har förlorat 1 kr.

Binära optioner i EU

EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID) gör att en optionsmäklare inte behöver ha svenskt tillstånd för att erbjuda binära optioner i Sverige, utan det räcker med att optionsmäklaren har tillstånd från något av EU:s medlemsländer.

Idag är det vanligt att optionsmäklare som är verksamma inom EU är registrerade på Cypern och verkar med cypriotiskt tillstånd, och därmed är skyldiga att följa de regler som uppställs av CySec (den cypriotiska finansinspektionen) och MiFID. Binära optioner omfattas av den statliga insättningsgarantin på Cypern, som har ett tak på €20 000.

Även Malta har reglerat handeln med binära optioner och räknar dem som finansiella instrument, vilket bland annat innebär att handelsplattformar på Malta måste uppfylla krav uppställda av Maltas finansinspektion och MiFID.

Den binära optionens historia – från laglöshet till EU-reglering

Binära optioner har länge varit tillgängliga utanför de reglerade börserna och köpts och sålts genom så kallad over-the-counter (OTC) trading. Eftersom de inte såldes på någon stor reglerad börs kunde det vara svårt att hitta lämpliga köpeobjekt eller få sålt de binära optioner man ville bli av med innan utgångsdatumet. Detta ledde i sin tur till att de började bakas in i komplexa optionskontrakt som inte bara omfattade binära optioner. Det började även dyka upp helt oreglerade handelsplattformar på internet som inte hade licens från någon jurisdiktion.

Tack och lov har en hel del hänt under de senaste åren, som gjort handeln med binära optioner säkrare. För oss inom EU finns till exempel möjlighet att göra våra transaktioner på handelsplattformar som underkastar sig Cyperns eller Maltas regelverk för handel med finansiella instrument, och som därmed även måste följa EU:s direktiv. Cypern införde sin reglering år 2012, och sedan följde Malta efter året därpå. Det är en av anledningarna till att intresset för handeln med binära optioner har växt sig så stort i Sverige och andra EU-länder under det senaste året.

Cypern klassificerar binära optioner som finansiella instrument år 2012

En av anledningarna till att Cypern idag är ett vanligt land att registrera sig i för seriösa handelsplattformar är att Cypern var det första land inom EU som skapade ett regelverk för just binära optioner. Detta skedde som en reaktion på att ”laglösa” plattformar som saluförde handel med binära optioner hade börjat dyka upp på internet under andra halvan av 2000-talet. På dessa plattformar saknades garantier för att klientens insatta medel hölls i en separat fond, vilket innebar att ekonomiska problem för själva företaget bakom plattformen kunde leda till att klientens pengar användes för att betala bolagets skulder. Det fanns inte heller någon oberoende tredje part som kunde kontrollera transaktionerna för att säkerställa att de utfördes korrekt.

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) meddelade i maj 2012 en ny policy rörande klassificeringen av binära optioner som finansiell instrument. CySEC blev i och med denna policyförändring den första MiFID-medlemmen som definierade binära optioner som finansiella instrument. De plattformar för handel med binära optioner som var aktiva i Cypern fick sex månader på sig att skicka in en licensansökan till CySEC.

Malta klassificerar binära optioner som finansiella instrument år 2013

I Malta var det tidigare Malta’s Lottery and Gaming Authority (LGA) som reglerade binära optioner, men sedan mitten av juni 2013 regleras binära optioner istället av Malta’s Financial Servies Authority (FSA). Detta sedan denna myndighet bekräftat att de anser att binära optioner omfattas av Markets In Financial Instruments Directive (MiFID), 2004/39/EC. Malta blev därmed det andra EU-land som klassificerade och reglerade binära optioner som finansiella instrument.

Innan denna förändring trädde i kraft var det ett speltillstånd från LGA som krävdes för att arrangera handel med binära optioner på Malta, men numera ska man istället ha en Category 3 Investment Services Licence från FSA. Att binära optioner ses som finansiella instrument innebär också bland annat att aktörer måste följa MiFID-direktivets krav på lägsta tillåtna kapital.

Varning för oseriösa aktörer

Det finns aktörer som erbjuder produkter som liknar binära optioner utan att egentligen vara det, och som på olika luddiga vis försöker få köparen att tro att det är binära optioner som erbjuds fast så inte är fallet. Besynnerlig prissättning, svårbegripliga villkor och oseriös marknadsföring är vanligt bland denna typ av försäljare. Man bör därför vara försiktig när man granskar olika möjligheter att investera i binära optioner så att man gör det via en seriös aktör.

Ordlista

Om du inte kan hitta den term du letar efter nedan så rekommenderar jag att du besöker den Engelska webbsidan BinaryOptions.co.uk som har en stor ordlista över termer som mäklare använder.  De flesta svenska mäklare använder engelska termer så ordlistan är ett bra verktyg även om du handlar på svenska.

Derivat

Derivat är ett finansiellt instrument vars värde är kopplat till en underliggande tillgång, och som innebär överenskommelser om förpliktelser som infaller vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden. Optioner (inklusive binära optioner), terminer och swappar är alla exempel på derivat.

Option

Ägaren till en option innehar en rätt att göra en viss transaktion med en viss motpart på villkor som köparen och säljaren av optionen har kommit överens om i förväg.