Binära Optioner: Bluffar & Bedrägerier

Handel med binära optioner har blivit populärt på grund av dess enkelhet och den snabba avkastning binära optioner kan ge. Marknaden har dock också lockat till sig ett betydande antal bedragare som utnyttjar handlare. Denna artikel syftar till att belysa vanliga bedrägerier med binära optioner och ge vägledning om hur man minskar risken att bli offer för dem.

Bluffar och bedrägerier på forex marknaden

Oreglerade mäklare och mäklare som är reglerade i ”svaga” jurisdiktioner

Att vara en oreglerad mäklare är inte ett bedrägeri i sig (såvida man inte ljuger om det), men många av de aktörer som ägnar sig åt bedrägerier är baserade i länder/jurisdiktioner där det är svårt för offer att söka rättslig prövning och få någon ersättning efter ett bedrägeri. Det kan handla om jurisdiktioner där lagstiftningen är väldigt tillåtande eller där det finns en hyffsat strikt lagstiftning men möjligheterna att faktiskt få någon åtalad och dömd är svaga. Fundera också över dina egna begräsningar – hur pass jobbigt skulle det vara för dig att till exempel försöka gå efter en aktör som är baserad på en söderhavsö på andra sidan jorden där varken svenska eller engelska är officiellt språk och rättssystemet fungerar helt annorlunda mot vad vi är vana vid i Sverige?

Så undviker du:

Välj en mäklare som är reglerad av en ansedd finansiell myndighet. Detta kan till exempel vara den svenska Finansinspektionen eller någon dess motsvarigheter i något annat EU-land. Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i USA är andra exmepel på organisationer som ställer strikta krav på mäklare och har gott rykte internationellt.

Manipulerad handelsprogramvara

Vissa mäklare använder handelsplattformar som har manipulerats för att visa felaktiga priser eller för att säkerställa att handlarnas positioner löper ut utanför pengarna. Denna manipulation är utformad för att gynna mäklaren.

Så undviker du:

Använd välkända och pålitliga handelsplattformar som har gott rykte bland handlarna. Om du misstänker att handelsprogramvaran är manipulerad, jämför prisflödena med dem från andra plattformar. Rapportera gärna eventuella avvikelser till den myndighet eller organisation som övervakar mäklaren så att de kan ta undersökningen vidare.

Högtrycksförsäljningstaktik

Bedragare använder ofta aggressiva försäljningstaktiker för att pressa och stressa handlare att sätta in stora summor pengar eller ta positioner som de kanske inte är bekväma med. Du kan till exempel börja få oombedda samtal eller stressande meddelanden.

Så undviker du:

Var försiktig med både oombedda erbjudanden och påtryckningar att agera snabbt. En seriös mäklare eller finansiell rådgivare kommer att respektera din beslutsprocess och ge dig den information du behöver för att fatta välgrundade beslut.

Bonusar med oåtkomliga villkor

Vissa mäklare erbjuder bonusar för att locka handlare att sätta in mer pengar. Dessa bonusar kommer dock ofta med omsättningsvillkor som är nästan omöjliga att uppfylla, vilket gör det svåför handlare att någonsin ta ut sina pengar. Inom EU har dock stora bonusar riktade till icke-yrkesmässiga handlare blivit mycket ovanligare på senare tid, och det samma har skett i flera andra strikta jurisdiktioner, till exempel Storbritannien och Australien.

Så undviker du:

Läs igenom villkoren noggrant innan du accepterar eventuella bonusar. Om villkoren för uttag verkar alltför stränga eller komplicerade är det bäst att undvika bonusen helt och hållet.

Om du som hobbyhandlare i Sverige får ett erbjudande om en stor bonus, dubbelkolla om erbjudandet verkligen omfattar handlare inom EU och var någonstans mäklaren är baserad. Mäklare som faktiskt har kontor i något EU-land och är angelägna om att följa EU:s regelverk och rekommendationer brukar inte ha sådana erbjudanden längre så det är i sig en anledning att vara extra varsam.

Identitetsstöld och obehöriga uttag

Bedrägliga mäklare kan stjäla personlig information och/eller göra obehöriga uttag från handlarnas konton.

Så undviker du:

Använd endast mäklare som har gott rykte och som är baserade i en seriös jurisdiktion.

Granska regelbundet dina kontoutdrag och rapportera omedelbart eventuella obehöriga transaktioner till både mäklaren och de relevanta finansiella myndigheterna.

Ge inte din mäklare mer information än nödvändigt.

Signalleverantörsbedrägerier

Både mäklare och icke-mäklare kan sälja eller ge bort prenumerationer på handelssignaler. Detta är inte något konstigt i sig, men tyvärr har även detta fält lockat till sig bedragare. Signalleverantörer erbjuder tips eller signaler om vilka binära optioner man ska köpa. Även om det finns många legitima signalleverantörer är marknaden också full av bedragare. Det är extremt svårt att bevisa att en signalleverantör avsiktligt gett dig felaktiga tips, eftersom även seriösa signalleverantörer kan ha fel. Det är lätt för vem som helst att slänga upp en sajt, börja sälja handelssignaler och sedan leverera lite vad som helst. De tjänar pengar på prenumerationerna och bryr sig inte om att du förlorar dina investerade pengar. Alternativt tjänar de pengar på att skicka dig vidare till en viss mäklare som ger dem kommission.

Så undviker du:

Granska alltid i signalleverantörens meritlista och läs oberoende recensioner innan du prenumererar på någon tjänst. Leta efter verifierade handelsresultat. Testkör gärna leverantörens tips i ett demokonto med låtsaspengar för att se vad resultaten blir innan du börjar riskera riktiga pengar. Använd inte leverantörer som lovar garanterade eller mycket höga avkastningar, särskilt inte om de också tonar ned riskerna.

Sociala handelsbedrägerier

Sociala handelsplattformar låter handlare kopiera framgångsrika handlares affärer. Vissa plattformar har dock handlare som faktiskt är anställda av plattformen och agerar i företagets intresse. På handelsplattformar där din mäklare också är din motpart (detta är mycket vanligt och är i sig inte något bedrägligt) finns en inbyggd intressekonflikt, och social handel kan användas för att motverka att du går med vinst.

Så undviker du:

Om du väljer social handel, välj en plattform som är regleradi en seriös jurisdiktion och transparent om sina verksamheter. Granska de handlare du tänker kopiera. Testkör gärna rekommendationer från någon viss handlare i ett demokonto med låtsaspengar för att se vad resultaten blir. (Du kan behöva göra detta manuellt, för hos vissa mäklare är demokontot inte tillgängligt för automatiserad kopieringshandel.)

Auto-handelsprogramvarubedrägerier

Du har förmodligen sett reklam för auto-handelsprogramvaror som lovar att automatisera handelsprocessen och ge dig skyhöga avkastningsnivåer med minimal eller obefintlig risk. Många av dessa programvaror är bedrägerier som är utformade för att generera förluster för handlaren. Alternativt är de inte specifikt utformade för att generera förluster för dig, men säljaren bryr sig bara om att snabbt få in prenumerationsaviften från så många köpare som möjligt och när du väl upptäcker hur dåligt programmet fungerar har säljaren gått under jorden och du kan inte få tillbaka vare sig prenumerationspengarna eller dina förluster.

Så undviker du:

Var extremt skeptisk till programvara som lovar garanterad eller mycket hög avkastning, särskilt i kombination med låg risk. Utför alltid noggranna undersökningar och leta efter recensioner från trovärdiga källor innan du köper eller använder någon auto-handelsprogramvara. Testkör gärna med låtsaspengar i ett demokonto om möjligt; du kanske inte kan få tillbaka prenumerationsavgiften men du kan i alla fall upptäcka problemet innan du börjar riskera riktiga pengar i din handel.

Affiliationsbedrägerier

Vissa bedragare skapar falska recensionswebbplatser som rekommenderar bedrägliga mäklare och signalleverantörer.

Så undviker du:

Lita inte blint på någon viss recension eller recensionssajt, utan kolla med flera olika källor. Forum för handlare på nätet kan också vara bra att besöka.