Risker med binära option

Att handla med binära optioner är inte utan risk och det är mycket viktigt att du förstår vilka risker du tar när du handlar med binära optioner innan du börjar handla med dem. Binära optioner kallas också ofta för allt eller inget optioner eftersom de flesta bara har två möjliga utfall.

  • Om det underliggande instrumentet (t.ex. börsindex eller en enskild aktie) utvecklas såsom du förutspått så tjänar du pengar. Denna avkastning kan endera vara förutbestämd (t.ex. 85%) eller beroende på hur det underliggande instrumentet utvecklas.

  • Det underliggande instrumentet utvecklas inte såsom du förutspått. Om detta händer förlorar du hela din insats. Din investering i binära optioner är när detta händer vanligtvis inte värd någonting alls.

När du investerar i binära optioner riskerar du med andra ord att förlora hela din insats. Du kan dock inte förlora mer än optionens pris så din risk är till skillnad från vid handel med vissa andra optioner begränsad till de din ursprungliga insats.

risk med binara optionerBinära optioner skall på grund av deras natur endast användas som en krydda i din investeringsportfölj. De skall inte vara din enda typ av investering Detta av två anledningar:

  1. De kan ge hög avkastning men är också förknippade med hög risk. Genom att begränsa deras andel i din portfölj begränsar du den risk du tar.

  2. Binära option är kortsiktiga investeringar. De skapar inte långsiktiga värden och de är inte långsiktiga investeringar. Du skall därför även investera i mer långsiktiga instrument såsom aktier och obligationer.

Vi rekommendera att du aldrig satsar mer än 5-10 % av ditt investerbara kapital i binära optioner.

Det är viktigt att komma ihåg att binära optioner är investeringsobjekt där både tur och skicklighet avgör huruvida man tjänar pengar eller inte.

Kunskap och skicklighet hjälper dig att förutse hur börsen troligen kommer utvecklas under optionens löptid. Det är dock omöjligt att förutspå hur börsen kommer utvecklas under en begränsad tid och man behöver därför även ha turen på sin sida för att tjäna pengar.

Det är viktigt att komma ihåg detta när man handlar med binära optioner och inte bli irriterade och emotionell när turen inte står på ens sida. Om detta händer så riskerar man börja ta dumma beslut för att få tillbaka sina förluster. När man börjar ”jaga” sina förluster förlorar man ofta ännu mer än man annars skulle ha gjort. Inom poker och andra spel kallas detta ofta att ”tilta”, dvs. när ens känslor tar över och förhindrar en från att agera logiskt och framgångsrikt. Detta är en lika verklig risk när man handlar med binära optioner som det är när man spelar poker.

risk begransning

Begränsa dina risker

Det är ofta bra att försöka begränsa de risker man tar när man handlar med binära optioner. Detta då binära optioner ofta har mycket korta löptider. Ner till så lite som 10 sekunder. Dessa korta löptider gör det lätt att snabbt förlora mycket pengar. Speciellt om man ”tiltar” såsom beskrivit ovan. Man bör därför begränsa hur mycket man låter sig själv handla för eller förlora på binära optioner under en enskild dag eller vecka. På detta sätt kan man förhindra att man förlorar alltför mycket pengar när lyckan inte är på ens sida och maximera hur mycket pengar man tjänar över tid.

Binära optioner kan vara en intressant krydda i ens investeringsportfölj och ett bra sätt att tjäna mycket pengar snabbt men för att vara en framgångsrik handlare krävs att man känner marknaden, sig själv och riskerna med handeln. Om man inte gör det kommer man inte nå upp till sin fulla potential och riskerar då att tjäna mindre pengar än man annars skulle kunna tjäna.

Vi vill inte förminska att det finns de med en kritisk inställning till binära optioner. Det är som sagt förknippat med väldigt hög risk.