Över-/underoptioner

over under optionerÖver-/underoptioner är ett annat namn för binära optioner. De är också kända under ett antal andra namn såsom t.ex. allt eller inget-optioner och digitala optioner.  Dessa optioner kallas på engelska call/put optioner. Denna typ av optioner var tidigare reglerar såsom casinospel men de har sedan dess utvecklats och anses numera vara finansiella instrument och handlas såsom sådana. Många mäklare av över-/underoptioner är baserade i utlandet och regleras av de regler som finns för över-/underoptioner och handel med finansiella instrument i deras hemland. De får i enlighet med EU regler agera och sälja binära optioner i Sverige utan att behöva licens från svenska finansinspektionen.

Vad är över/underoptioner?

Över-/underoptioner är optioner där man försöker förutse hur en marknad eller ett finansiellt instrument kommer utvecklas under en förutbestämd tidsperiod. Om man förutspår utvecklingen korrekt så erhåller man en förutbestämd ersättning. ( I vissa fall kan denna ersättning vara beroende av den underliggande instrumentets utveckling men så är vanligtviss inte fallet.). Om man har fel så är optionerna värdelösa

När man handlar med över-/underoptioner kan man välja mellan att köpa en över option eller en under option.

Överoptioner:

Med en överoption så satsar man på att på att underliggande objekt skall gå upp.

  • Om underliggande objekt går upp innan optionens utgång så tjänar man pengar
  • Om underliggande objekt går ner så är optionerna värdelösa och du har förlorat din insats.

Underoptioner:

Med en underoption gissar man på att underliggande objekt kommer gå ner.

  • Om underliggande objekt går ner innan optionens utgång så tjänar man pengar
  • Om underliggande objekt går upp så är optionerna värdelösa och du har förlorat din insats.

Varför handla med över-/underoptioner?

Över-/underoptioner gör det möjligt att snabbt tjäna mycket pengar om man korrekt kan förutsäga hur marknaden och olika finansiella instrument kommer utvecklas medan man samtidigt har en begränsad nedsida eftersom man endast kan förlora optionens pris. Man kan genom att använda sig av över-/underoptioner enkelt få flera hundra procents avkastning på investerat kapital på en enda dag. Många över-/underoptioner betalar mellan 70-90% avkastning om du korrekt förutspår det underliggande instrumentets utveckling. Det finns dock mer speciella optioner som kan ge så mycket som 500% avkastning. Detta gör binära optioner till ett potentiellt mycket mer lönsamt och spännande instrument än aktier.

Det finns massvis av olika över-/underoptioner som du kan välja mellan. Detta gör det ofta möjligt att hitta en option som grundar sig i ett finansiellt instrument som du tycker är relativt lätt att förutse hur det kommer utvecklas.

En annan fördel är att binära eller över-/underoptioner är så lätta att förstå och handla med. Alla kan handla med dem utan att behöva någon ekonomisk bakgrund och utan att behöva vara insatta i marknaden. Om man tar sig tid att göra mer efterforskningar och att följa ett visst instrument mer intensivt kan man dock tjäna mer pengar än man annars troligen kommer tjäna.

risk begransning

Risker med över/underoptioner

När du handlar med över/underoptioner riskerar du att förlora hela din insats. Du kan dock inte förlora mer än vad du köpte optionen för. Över-/under optioner ger dig med andra ord chansen att tjäna snabba pengar men det är också möjligt att förlora allt på en enda felaktig affär. Det är därför viktigt att vara medveten om detta och veta hur man bäst hanterar risker när man handlar med över-/under optioner.

En bra strategi för att minimera risk när du handlar med optioner innehåller ett flertal element men det enskilt viktigaste elementet är att aldrig investera mer än en liten andel av ditt investeringskapital i en enskild option.